راهنمای نصب برنامه

۱) پیش نیازهای نصب

۲) تنظیمات پیکربندی

  • فعال کردن منابع ناشناخته برای اندروید ۷
  • فعال کردن منابع ناشناخته برای اندروید ۸
  • غیرفعال کردن سپر ایمنی گوگل “Google Play Protect”

۳) نصب و پیکربندی برنامه

  • ورود و بارگیری برنامه از داخل پنل
  • نصب برنامه بر روی گوشی فرزند
  • پیکربندی برنامه
  • ایمن کردن برنامه در سیستم عامل اندروید

۴) وارد پنل کاربری شوید و نظارت بر گوشی فرزند را شروع کنید